Догори

Публічна оферта

Договір

про реалізацію квитків/електронних квитків

Публічна оферта «Байкал Резорт»


Стаття 1. Визначення понять

В даній публічній оферті про реалізацію квитків (електронних квитків) на відпочинкові заходи (далі – «Оферта») вищевикладені терміни та визначення вживаються як в однині, так і в множині, в наступних значеннях:

1.1. АгентФОП «Туркоцьо Назарій Ігорович», уповноважений надавати послуги з розподілу, оформленню та реалізації Квитків (Електронних квитків).
1.2. Електронний квиток– документ, що формується з використанням Системи Агента на паперовому або електронному носії, який засвідчує право на відвідування Заходу його пред’явником, містить усю необхідну інформацію про право відвідування Заходу (унікальний штрих-код, найменування, дата, час, місце проведення Заходу, лежак, ряд, додаткову інформацію технічного або правового змісту, номінальну вартість Квитка, інші відомості необхідні для відвідування Заходу, може містити інформацію про Замовлення).
1.3. Замовник (покупець)– фізична особа, що приєдналася до цього Договору з метою отримання послуг Агента з оформлення та реалізації Квитків на Заходи, а також інших додаткових послуги Агента, зробила Замовлення та оплатила вартість цього Замовлення.
1.4. Замовлення– один або кілька Квитків (Електронних квитків) на один або кілька Заходів, що вибрані Замовником (для Замовника) із Системи і об’єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером.
1.5. Захід культурно-масовий, відпочинковий, розважальний, інший захід на території відпочинкового комплексу «Байкал Резорт», розповсюджувачем квитків (електронних квитків) на який виступає Агент, відвідування якого можливе на підставі пред’явлення Квитка (Електронного квитка).
1.6. Квиток– документ виконаний на бланку суворої звітності, що формується з використанням Системи Агента, який засвідчує право на відвідування Заходу його пред’явником, містить усю необхідну інформацію про право відвідування Заходу (найменування, дата, час, місце проведення Заходу, лежак, ряд, додаткову інформацію технічного або правового змісту, номінальну вартість Квитка, інші відомості необхідні для відвідування Заходу, може містити, елементи голографічного захисту, інформацію про Замовлення та унікальний штрих-код).
1.7. Контакт центр– контактний центр Агента та/або його партнерів, що працює за телефонними номерами, які вказані на WEB-сайті Агента.
1.8. Мережа збуту Агента– WEB-сайт Агента та сукупність Точок продажу Агента і його партнерів (субагентів) з якими Агентом укладено договори на проведення оформлення та реалізації Квитків (електронних квитків) на Заходи з використанням Системи Агента.
1.9. Номінальна ціна– ціна відвідування Заходу, встановлена Принципалом для всіх Замовників на конкретну дату.
1.10. Організатор Заходу– юридична особа або фізична особа підприємець, що вправі здійснювати організацію та проведення Заходу на підставі відповідних документів.
1.11. Оферта– даний договір продажу квитків (електронних квитків) на Заходи (Публічна оферта «Байкал Резорт»), що доступний на сайті Агента, або за вимогою Замовників в мережі
1.12. Точка продажу– офіс продажу квитків (електронних квитків) як Агента, так і його партнерів (субагентів) з якими Агентом укладено договори на проведення оформлення та реалізації Квитків (електронних квитків) на Заходи з використанням Системи Агента.
1.13. Система (Програмне забезпечення) Агента– автоматизована система Агента, що включає в себе сукупність інформаційно-сервісних функцій, доступних Замовникам на WEB-сайті Агента або в Точках продаж, зібраних на одному чи декількох серверах, що управляється та контролюється Агентом, що призначені для оформлення та реалізації квитків.
1.14. Субагент– юридична особа або фізична особа підприємець, що здійснює продаж квитків (Електронних квитків) на Заходи з використанням Системи Агента на підставі укладених Агентом договорів на проведення оформлення та реалізації Квитків (Електронних квитків) на Заходи. Правила, положення даної оферти для таких договорів мають юридичну силу та застосовуються у взаємовідносинах між Агентом та Субагентом, якщо інше не встановлено в укладеному між ними договорі.
1.15. WEB-сайт Агента– сайт в мережі Інтернет, що розташований за адресою:  https://baykalresort.com.ua.

 

Стаття 2. Загальні положення

2.1. Дана Оферта регламентує умови і порядок продажу квитків (електронних квитків) на Заходи, права та обов’язки, що виникають у зв’язку з цим в Агента та Замовника, може використовуватись при придбанні в Агента Квитків (Електронних квитків) юридичною особою або фізичною особою підприємцем, якщо інше не встановлено договором на придбання Квитків (Електронних квитків).
2.2. Продаж квитків (електронних квитків) Замовнику здійснюється виключно на умовах даної Оферти і лише у випадку її повного та безумовного акцепту Замовником. Частковий акцепт, як і акцепт на інших умовах не допускається.
2.3. Отримання Замовником послуг Агента на запропонованих в даній Оферті умовах свідчить про укладення між ними договору.
2.4. Якщо Замовник не приймає в повному об’ємі умови даної Оферти – продаж Квитків (Електронних Квитків) не здійснюється.
2.5. Придбані Замовником Квитки (електронні квитки) не можуть бути повернуті Агенту, в тому числі в випадку відмови Замовника з підстав його не згоди з умовами даної Оферти після акцепту її умов та проведення оплати Квитка (Електронного квитка) Замовником. Повернення грошових коштів за придбані Замовником Квитки (Електронні квитки) можливе виключно в порядку та на умовах, встановлених в даній Оферті.
2.6. Придбання Квитків (Електронних квитків) юридичною особою або фізичною особою підприємцем здійснюється як на умовах, які сторони визначать у договорі на придбання квитків (електронних квитків), істотні умови якого можуть відрізнятись від умов даної Оферти, якщо такі положення встановлено в договорі, так і на умовах даної Оферти, при цьому оплати за придбані Квитки (Електронні квитки) здійснюється виключно шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Агента на підставі рахунку, наданого Агентом.
2.7. Агент вправі в будь-який час вносити зміни, доповнення до даної Оферти (викладати Оферту в новій редакції), але в будь-якому випадку такі зміни публікуються і доводяться до загального відома шляхом публікування за електронною адресою в мережі інтернет https://baykalresort.com.ua. Користування Замовником послугами Агента після внесення змін в текст даної Оферти означає повний та безумовний акцепт Оферти з урахуванням внесених змін чи
2.8. Умови даної Оферти дійсні як для Замовників, що здійснюють оплату через WEB-сайт Агента за допомогою карток платіжних систем, так і в Точках продажу і не залежать від форми та способу оплати.
2.9. Агент вправі розірвати дану Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Замовника у випадку порушення останнім умов даної оферти та інших правил, опублікованих на WEB-сайт Агента.
2.10. Дана Оферта вступає в силу з дати її розміщення на WEB-сайті Агента та діє безстроково протягом усього періоду надання Агентом послуг, визначених даною Офертою, а в разі внесення змін, доповнень, (нової редакції) Оферти – до дати публікації на WEB-сайті Агента. Положення даного пункту поширюються і на внесені зміни (доповнення), (нову редакцію) цієї Оферти, якщо інше не зазначено в самих змінах (доповненнях), (новій редакції) Оферти.

 

Стаття 3. Предмет оферти

3.1. Предметом даної Оферти є надання Замовнику послуг з оформлення та Квитків (Електронних квитків) на Заходи в порядку і на умовах встановлених у даній Оферті (надалі по тексту – Послуги)
3.2. Агент несе відповідальність перед замовником виключно за якість надання Послуг Агента.
3.3. Агент не відповідає за дії Організатора Заходу а також та/або осіб, які діють від його імені та/або за йогодорученням або від свого імені, але за дорученням Організатора Заходу, в тому числі у зв’язку з реалізацією такими особами Квитків (Електронних квитків), як і за організацію, сам факт проведення та зміст Заходу.
3.4. Послуга вважається такою, що надана Агентом та отримана Замовником в повному обсязі з моменту відправки на електронну адресу Замовника/надання Замовнику доступу до файлу/або посилання для роздрукування Електронного квитка, або передачі Квитка (Електронного квитка) Замовнику в Точці продажу, або передачі Квитка (Електронного квитка) представнику служби кур’єрської доставки (у разі проведення Замовником замовлення доставки Квитка (Електронного квитка)).
3.5. У відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VІ від 01.06.2010 року Замовник визнає та погоджується з наданням Агенту своїх персональних даних, як і персональних даних третіх осіб, вказаних Замовником, що отримані Агентом в процесі оформлення Замовлення (Квитка (Електронного квитка) надання інших послуг Агентом Замовнику, зокрема: прізвище, ім’я, по-батькові, стать, контактний номер телефону, місто, адресу доставки, прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон особи, уповноваженої на отримання Квитків (Електронних квитків) (у випадку замовлення послуг з доставки Квитків (Електронних квитків) та адреса електронної пошти. Обробка персональних даних Замовника здійснюється у відповідності з законодавством України. Замовник надає згоду на автоматизовану та/або без використання засобів автоматизації обробку своїх персональних даних ТОВ «Байкал резорт» у зв’язку з наданням Послуг Замовнику, обумовлених даною Офертою, в тому числі з метою отримання Замовником рекламних повідомлень, з метою реалізації Агентом договірних, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері управління людськими ресурсами та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до діючого законодавства України, а також на збирання, накопичення та зберігання персональних даних Замовника, як і персональних даних третіх осіб, вказаних Замовником, у т.ч. на передачу їх третім особам без наступного повідомлення Замовника про таку передачу. Підписанням даного Договору Замовник підтверджує, що повідомлений(на) про включення своїх персональних даних, як і персональних даних третіх осіб, вказаних Замовником, до бази персональних даних ТзОВ «Байкал резорт» та про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних». У зв’язку з тим, що обробка персональних даних Замовника, як і персональних даних третіх осіб, вказаних Замовником, здійснюється у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах даної оферти, додатково згода Замовника, як і третіх осіб, вказаних Замовником, на обробку їх персональних даних Агенту не надається. Строк використання наданих – безстроково. Замовник гарантує і несе відповідальність за те, що його персональні дані, як і персональних дані третіх осіб, вказаних Замовником в Замовленні, при оформленні Замовлення та наданні послуг Агентом, є добровільно надані Замовником та третіми особами і усі дані особи ознайомлені та згідні з даною Офертою.

 

Стаття 4. Акцепт оферти

4.1. Дана Оферта вважається основним документом в офіційних взаємовідносинах між Замовником та Агентом в процесі надання Послуг вказаних в даній Оферті. Прийняття Замовником даної Оферти здійснюється шляхом послідовного вчиненням Покупцем дій вказаних в п. 4.4. ст. 4 даної Оферти (акцепт Оферти).
4.2. Вчинення Замовником акцепта даної Оферти вчиняється добровільно та в повному об’ємі.
4.3. До вчинення акцепту Оферти Замовник повинен бути переконаний, що усі умови даної Оферти йому зрозумілі та він їх приймає безумовно та в повному об’ємі.
4.4. Акцепт Замовником даної Оферти здійснюється, як шляхом придбання Квитка, Електронного квитка, отримання інших Послуг Агента за допомогою мережі Інтернет, за телефоном або в Точці продажу шляхом вчинення наступних дій:
o звернення в Точку продажу та/або звернення до WEB-сайту Агента, та/або дзвінок на номер Контактного центру;
o вибір конкретного Заходу та категорії Квитка/ів(Електронного/их квитка/ів), з тих, що наявні в момент звернення Замовника;
o ознайомлення та згода з умовами даної Оферти;
o ознайомлення з віковими обмеженнями, правил та умові відвідування конкретних Заходів;
o надання Замовником вказаних в даній Оферті своїх персональних даних, третіх осіб, вказаних Замовником, а у разі замовлення доставки Квитка (Електронного квитка) – адреси та часу доставки, оформлення Замовлення, оплата Замовлення у повному об’ємі у відповідності до обраного способу оплати.
4.5. Після здійснення оплати Замовлення Замовник або отримує Квиток (Електронний квиток) самостійно в Точках продажу або шляхом оформлення доставки (за окрему плату), або самостійно роздруковує Електронний квиток, або здійснює запис Електронного квитка (файла) в пам’ять технічного пристрою, що належить Замовнику, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації Електронного квитка для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу. У відповідності з положеннями даного пункту Замовник може отримати Електронний білет шляхом його відправки Агентом на вказаний Замовником адрес електронної пошти.
4.6. У випадках окремо вказаних Агентом на WEB-сайті Агента та/або в Точках продажу та/або при зверненні в Контакт центр Квитки, Електронні Квитки на конкретні Заходи можуть бути придбані виключно одним або кількома способами із тих, що передбачені даною Офертою.
4.7. Вчинення всіх дій передбачених п.4.4. ст. 4 даної Оферти означає повне та безумовне прийняття Замовником усіх умов Оферти без яких-небудь виключень та/або обмежень, заперечень і рівносильне укладенню між Замовником та Агентом письмового договору (ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України).

 

Стаття 5. Порядок розрахунків

5.1. Замовник сплачує вартість Замовлення, Послуги Агента шляхом їх 100% предоплати будь-яким із способів запропонованих Агентом, інформація про які знаходиться на WEB-сайті Агента та/або в Точках продажу.
5.2. Вартість Замовлення та вартість Послуг Агентавважаються оплаченими, якщо платіжною системою надана інформація про списання коштів у сумі 100% вартості Замовлення та послуг Агента з рахунку Замовника на користь Агента або надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Агента (у разі оплати за допомогою платіжних систем, доступ до яких забезпечено з WEB-сайту Агента), або в його касу чи отримання грошових коштів від Замовника офіційними представниками Агента та/або Субагентами.
5.3. У випадку проведення платежу з допомогою банківської картки Замовник зобов’язаний використовувати виключно банківську картку, що випущена на його ім’я. При оплаті Замовлення, послуг Агента через платіжну систему обробка платежів проводиться на сервері системи електронних платежів. Це означає, що конфіденційні дані держателя картки (реквізити картки, регістраційні дані та ін. інформація) не надходять ТОВ «Байкал резорт», ці дані захищені і ніхто, в тому числі і персонал WEB-сайту Агента не може отримати доступ до них.
5.4. При дотриманні Замовником усіх умов даної Оферти та після проведення Замовником оплати Замовлення та послуг Агента згідно п. 5.2. ст. 5 даної Оферти Замовлення вважається проданим і у Замовника виникає право відвідати Захід на умовах вказаних в Квитку (Електронному квитку).

 

Стаття 6. Доставка Квитків (Електронних квитків)

6.1. Передача Квитків (Електронних квитків) Замовнику здійснюється наступними способами на вибір Замовника:
o на електронну пошту Замовника Агентом надсилається електронний лист, у вкладенні до якого прикріплюється електронний квиток з унікальним штрих-кодом, який необхідно роздрукувати або зберегти в пам’ять технічного пристрою, що належить Замовнику, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації Електронного квитка для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу. Вказаний бланк квитка дає право на одноразове відвідування вибраного Заходу, шляхом пред’явлення для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.
o доставкою Квитка (Електронного квитка) кур’єрською службою за додаткову плату такої послуги.

 

Стаття 7. Окремі положення щодо Електронного квитка

7.1. При купівлі електронного квитка Замовник в будь-якому випадку зобов’язується надати свій дійсний, діючий адрес електронної пошти, а також вказати визначені даною Офертою та необхідних для обробки Системою свої персональні дані та/або персональні дані отримувача Електронного квитка.
7.2. Замовник приймає на себе зобов’язання та погоджується з тим, що він у повній мірі несе відповідальність за повідомлення неправдивої чи неробочої електронної адреси електронної поштової скриньки, доступу до своєї поштової скриньки, унеможливлення доступу третіх осіб до електронної поштової скриньки Замовника та до отриманого Електроного квитка на Захід.
7.3. Електронний квиток надсилається на вказану Замовником електронну адресу поштової скриньки за умови виконання Замовником вимог даної Оферти та проведення 100% вартості Замовлення та послуг Агента.
7.4. Замовник зобов’язаний самостійно та за власний рахунок провести роздрук Електронного квитка. При здійсненні друку Електронного квитка Замовник зобов’язаний переконатись в належній якості друку Електронного квитка. В разі не виконання чи неналежного виконання обов’язку визначеного даним пунктом, Замовник в повному обсязі несе відповідальність за вказані дії (бездіяльність), в тому числі і у випадку відмови Замовнику Організатором Заходу в відвідуванні Заходу.
7.5. Замовник вправі, якщо це допускається Організатором Заходу і про це вказано Агентом в момент оформлення Електронного квитка на WEB-сайті Агента, при проході на Захід пред’явити Електронний білет, що зберігається в пам’яті технічного пристрою, що належить Покупцю, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації Електронного квитка для контролю (сканування) системою доступу в місці проведення Заходу.
7.6. Виключно Замовник несе відповідальність за схоронність та захист Електронного квитка від копіювання. У випадку копіювання Електронного квитка доступ на Захід буде надано Організатором Заходу особі, яка перша пред’явить Електронний квиток для контролю (сканування) системою доступу в місці проведення Заходу.

 

Стаття 8. Права та обов’язки сторін

8.1. Замовник має право:
8.1.1. Самостійно з відкритих джерел отримувати інформацію про вартість Квитків на Заходи та послуги Агента;
8.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків (Електронних квитків) на Заходи, наявні категорії Квитків (Електронних квитків) на Заходи їх вартість та іншу інформацію, якою володіє Агент в рамках своїх правомочностей, з використанням мережі Інтернет, шляхом дзвінка в Контакт центр Агента та іншими способами, вказаними на WEB-сайті Агента;
8.1.3. Вибирати конкретний Захід, лежак, ряд, місце, категорію Квитка (Електронного квитка), інші опції Заходу з числа доступних в Системі;
8.1.4. За своїм вибором придбавати Квиток або Електронний квиток, якщо можливість придбання Квитка (Електронного квитка) визначена Принципалом та/або Організатором Заходу і вказана агентом на WEB-сайті Агента;
8.1.5. Обирати спосіб оплати Замовлення та Послуг Агента, проводити замовлення за допомогою на WEB-сайті Агента, обирати Точку продажу з числа тих, що вказані на WEB-сайті Агента. При цьому, Замовник зобов’язаний самостійно ознайомитись із правилами користування тим чи іншим способом оплати;
8.1.6. Замовник вправі відмовитись від купівлі Квитка (Електронного квитка) до моменту проведення оплати Замовлення у відповідності з умовами, передбаченими даною Офертою. Така відмова тягне за собою припинення усіх обов’язків Агента перед Замовником, що випливають з даної оферти та чинного законодавства України;
8.1.7. Надсилати Агенту відгуки, побажання щодо роботи Агента у спосіб та за адресою, вказаною на WEB-сайті Агента;
8.1.8. Відвідувати Захід шляхом пред’явлення Квитка, роздрукованого на паперовий носій Електронного квитка при проході на Захід або шляхом пред’явлення Електронного квитка, що зберігається в пам’яті технічного пристрою, що належить Покупцю, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації Електронного квитка для контролю (сканування) системою доступу в місці проведення Заходу;
8.1.9. Вимагати від Агента надання послуг у відповідності до умов, викладених в даній Оферті;
8.1.10. Користуватись іншими правами, що передбачені даною Офертою або випливають із неї.
8.2. Замовник зобов’язаний:
8.2.1. Детально ознайомитись із змістом усіх положень даної Оферти та прийняти їх до моменту здійснення оплати Замовлення та/або Послуг Агента, а також із усіма додатковими правилами та умовами, що регулюють відносини сторін за даною Офертою.
8.2.2. Замовник визнає, що несе повну відповідальність за надані Агенту (його співробітникам), Субагентам (їх співробітникам) дані, інформацію. Замовник визнає, що не має жодних претензій до Агента (його співробітників), Субагента (його співробітників) за некоректно оформлене ним самостійно Замовлення з використанням WEB-сайта Агента чи Системи Агента, оскільки, Замовник не переконався в коректності поданих даних, інформації в оформленому Замовленні. Агент не несе відповідальності за відсутність можливості надання послуг та продажу Квитків (Електронних квитків) на умовах, що відрізняються від тих, що викладені в даній Оферті.
8.2.3. При оформленні Замовлення, Послуг Агента, в тому числі, послуг з доставки Квитків (Електронних квитків) надати необхідну вірну, точну і повну інформацію про Замовника або особу, яка уповноважується на отримання Замовлення чи доставку Квитків (Електронних квитків) на обраний Захід. Замовник несе повну відповідальність за неповнолітніх осіб, в інтересах яких він придбаває Квитки (Електронні квитки) а також за їх допуск/недопуск на Захід Принципалом та/або Організатором Заходу.
8.2.4. Оплатити в повному обсязі вартість Замовлення (Квитків (Електронних квитків) та Послуг Агента.
8.2.5. Не розміщати, не публікувати, не передавати і не поширювати у будь-який спосіб повідомлення, що можуть носити злочинний характер або спричинити яку-небудь шкоду Агенту, Субагентам, Принципалу чи Організатору Заходу.
8.2.6. Нести повну відповідальність за невручення представником кур’єрської служби Квитка (Електронного Квитка) за адресою та/або в час (період часу) та/або особі, що вказані Замовником в Замовленні на доставку Квитка (Електронного квитка). Замовник не вправі вимагати в Агента відшкодування заданої шкоди у випадку не отримання (несвоєчасного отримання) Квитка (Електронного квитка) на захід з причин, що не залежать від Агента, обов’язок Агента з передачі Квитка (Електронного квитка) на Захід при замовленні послуги доставки вважається виконаним в момент передачі Квитка (Електронного квитка) на Захід представнику кур’єрської служби.
8.2.7. Дотримуватись умов, викладених в даній Оферті, умов щодо роздруку, зберігання Електронного квитка на Захід, правил та умов відвідування Заходу, що встановлені Принципалом та/або Організатором Заходу.
8.2.8. Нести інші обов’язки, що прямо передбачені або випливають із змісту даної Оферти та вимог чинного законодавства України.
8.3. Агент має право:
8.3.1. Вимагати від Замовника дотримуватись усіх процедур оформлення та оплати Замовлення за правилами, передбаченими даною Офертою.
8.3.2. При відмові Замовника прийняти дану Оферту на викладених у ній умовах, відмовити Замовнику в продажу йому Квитка (Електронного квитка).
8.3.3. Анулювати Замовлення (Квиток (Електронний квиток) про що повідомити Замовника, Організатора Заходу у разі проведення та/або підтвердження банками та/або платіжними системами операцій з списання коштів з рахунків Агента за оплаченим Замовником Замовленням з будь-яких підстав, в тому числі, але не виключно, у разі шахрайських дій з карткою, втратою, крадіжкою, помилкою тощо.
8.3.4. Агент не несе відповідальності за справність роботи та захищеність каналів зв’язку, захищеність, справність та правильність роботи комп’ютерного та іншого обладнання, програмних засобів з допомогою яких Замовник здійснює з’єднання з WEB-сайтом Агента.
8.3.5. Проводити модифікацію будь-якого програмного і технічного забезпечення WEB-сайта Агента, Системи Агента, призупиняти, обмежувати роботу програмних та технічних засобів, що забезпечують функціонування WEB-сайта Агента, Системи Агента при виявленні несправності, помилок, збоїв, а також з метою проведення профілактичних заходів чи припинення (запобігання) несанкціонованому доступу до WEB-сайту Агента, Системи Агента.
8.3.6. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку і в будь-який час.
8.3.7. Включати до вартості замовлення і утримувати з Замовника вартість Послуг Агента, вартість послуг з доставки вказується Агентом та оплачується Замовником окремо.
8.3.8. Вимагати від Замовника повної оплати вартості Замовлення (Квитків (Електронних квитків) та Послуг Агента до проведення продажі та/або видачі (доставки) Квитків (Електронних квитків) способами передбаченими даною Офертою.
8.3.9. Проводити запис телефонної розмови Замовника з Контактним центром Агента;
8.3.10. При недотриманні Замовником будь-якого з пунктів даної Оферти відмовити йому в подальшому наданні Послуг.
8.3.11. Користуватись іншими правами, що передбачені даною Офертою або випливають із неї.
8.4. Агент зобов’язаний:
8.4.1. Надати Покупцю:
o Необхідну інформацію про Конкретний захід;
o Інструкції для вибору/оформлення/оплати/отримання Квитка (Електронного квитка). Вичерпною інформацією вважаться та, що Агент публікує на WEB-сайті Агента та надає в Точках продажу.
o Можливість вибору способу оплати Замовлення та послуг Агента за допомогою передбачених на WEB-сайті Агента засобів платежу.
o Послуги передбачені умовами даної Оферти.
8.4.2. Повідомляти Замовника про зміну умов даної Оферти, зміну вартості Квитків (Електронних квитків) на Захід, вартості тарифів на послуги Агента шляхом розміщення відповідної інформації на WEB-сайті Агентата наданні цієї інформації в Точках продажу.
8.4.3. Надавати консультації з приводу користування на WEB-сайтом Агента, вибору/оформлення/оплати/отримання Квитка (Електронного квитка), інших правил та умов відвідування Заходу, а також з приводу користування Послугами Агента.
8.4.4. Надавати послуги передбачені даною Офертою на умовах та в порядку визначених цією Офертою.

 

Стаття 9. Відповідальність

9.1. У випадку не виконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, що передбачені даною Офертою, Сторони несуть відповідальність у відповідності з законодавством України та умовами цієї Оферти.
9.2. Відповідальність Агента перед Замовником обмежується послугами, що надаються безпосередньо Агентом – оформлення/оплати/отримання Квитка (Електронного квитка) на Захід.
9.3. Агент не несе відповідальності за невідповідність наданих Організатором Заходу послуг очікуванням Замовника та/або його суб’єктивної оцінки. Поради, інформація та рекомендації надані Замовнику та/або опубліковані на WEB-сайті Агента чи надані в Точках продажу не можуть розглядатись як гарантії.
9.4. Агент не несе відповідальності за достовірність інформації щодо Заходу, оскільки, уся інформація про Захід публікується на WEB-сайті Агента та/або Організатором Заходу, які підтверджують і гарантують наявність у них відповідних прав і які несуть повну відповідальність за наявність у них відповідних прав щодо проведення Заходу.
9.5. Замовник приймає на себе всі можливі ризики, що пов’язані з його діями (бездіяльністю) з допущенням помилок та/або неточностей в наданих ним своїх даних або даних третіх осіб при отриманні послуг визначених даною Офертою.
9.6. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки та/або моральну шкоду, завдану Замовнику в наслідок помилкового розуміння та/або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати, а також отримання і користування послугами, змісту положень даної Оферти.
9.7. Агент не несе відповідальності за схоронність та захист Електронного квитка, що отриманий Замовником від Агента у відповідності до умов даної Оферти, від копіювання, викрадення, знищення тощо.
9.8. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання положень цього Договору, якщо це невиконання відбулося в наслідок дії обставин непереборної сили, тобто, надзвичайних або невідворотних обставин, які Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До таких обставин відносяться стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські безпорядки, дії з боку державних органів, що забороняють або обмежують здійснення Сторонами своїх зобов’язань за Договором, збої, пошкодження, аварії в телекомунікаційних та енергетичних мережах тощо, але не обмежуються ними.

 

Стаття 10. Повернення грошових коштів

10.1. Повернення Номінальної ціни Квитка (Електронного Квитка) на Захід здійснюється лише у випадку відміни Заходу у відповідності до встановлених Агентом та/або Організатором Заходу правил та умов повернення грошових коштів.
10.2. Повернення вартості Послуг Агента не здійснюється, як не здійснюється вартість послуг з кур’єрської доставки Квитка (Електронного Квитка), якщо послуга з доставки була замовлена Замовником додатково.
10.3. Агент зобов’язується на вимогу Замовника надати йому інформацію про особу, що відповідальна за повернення Номінальної ціни Квитка (Електронного квитка) на Захід. У випадку, якщо така особа не відома Агенту, Агент зобов’язується на вимогу Замовника надіслати Організатору Заходу відповідне повідомлення з вимогою вказати особу, відповідальну за повернення Номінальної ціни Квитка (Електронного квитка) на Захід. В розумний строк після отримання від Організатора Заходу, Агент зобов’язаний надати копію отриманої відповіді Покупцю, або проінформувати останнього про відсутність відповіді від Організатора Заходу. Положення даного пункту жодним чином не обмежують право Замовника самостійно звернутись до Організатора Заходу за отриманням відповідних роз’яснень чи Номінальної ціни Квитка (Електронного квитка) на Захід.
10.5. Замовник підтверджує і погоджується з тим, що порядок і підстави повернення Номінальної ціни Квитка (Електронного квитка) на Захід, а також особа, зобов’язана здійснювати таке повернення, до Замовника доведені в повному обсязі, йому відомі та зрозумілі.

 

Стаття 11. Обмеження відповідальності

11.1. Ні за яких умов Агент, його працівники, посадові особи або інші пов’язані особи – спонсори, посередники, представники, партнери, субагенти або будь-які інші особи, в тому числі, ті що діють від імені Агента, не несуть відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, включаючи упущену вигоду і моральну щкоду, що виникли в результаті продажу Квитка (Електронного квитка) на Захід та/або надання послуг Агентом, а також в разі несанкціанованого доступу до персональних даних Замовника, третіх осіб, вказаних замовником.

 

Стаття 12. Вирішення Спорів

12.1. Спори, що виникають при виконанні даного договору на умовах цієї Оферти вирішуються з обов’язковим дотриманням претензійного порядку.
12.2. Всі спірні питання, що пов’язані з отриманням Послуг Замовником, вирішуються Сторонами з використанням персональних даних Замовника, третіх осіб, вказаних Замовником, що були вказані Замовником при оплаті за допомогою платіжних систем, доступ до яких забезпечено з WEB-сайту Агента. У тому разі, якщо особисті дані Замовника вказані таким чином, що не дозволяють або значно утруднюють Замовника чи отримувача Послуг, Агент має право відмовити Замовнику в розгляді та вирішенні спірних питань.
12.3. Всі спірні питання, пов’язані із виконанням даного Договору, Сторони вирішують шляхом проведення переговорів. Всі спірні питання розглядаються за наявності заяви Замовника із зазначенням причини звернення на електронну адресу Агента, зазначену на WEB-сайті Агента та письмової заяви, надісланої на поштову адресу Агента, з долученням документів, що підтверджують заявлені вимоги в строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Отримана претензія розглядається та вирішується Агентом в строк не більше 10 (десяти) календарних днів.
12.4. У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України в відповідному суді за місцезнаходженням Агента.
12.5. З усіх питань, не врегульованих цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

Стаття 13. Інші умови

13.1. Даний Договір вважається укладеним з моменту оплати Замовником Послуг Виконавця відповідно до умов цієї Оферти.
13.2. Погоджуючись з умовами даної Оферти, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, свій дійсний намір укласти даний договір на умовах вказаних в Оферті, відсутність будь-якого примусу на укладення даного договору, повне розуміння умов та термінології, що вжиті в даній Оферті українською мовою, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює та підтверджує свою відповідальність за зобов’язаннями, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.
13.3. Уся надана Сторонами одна одному інформація, пов’язана з предметом цього Договору, вважається конфіденційною і не може бути розголошена жодною із Сторін без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством та цим Договором.


ФОП «
Туркоцьо Назарій Ігорович»

Код платника податків: 3259505714